Hospital de dia

Aquest programa s'organitza al voltant de dues fases, sent aquestes seqüencials i progressives, tant en la intervenció (del comportamental al somatosensorial) com en la intensitat del tractament (d'horari complet d'Hospital de Dia fins seguiment mensual i alta).

En la primera fase del programa es busca recuperar l'equilibri físic i psíquic del pacient per poder iniciar, en una segona etapa, el procés psicoterapèutic. Amb l'estabilitat física, la contenció del símptoma i la millora psíquica el pacient inicia la segona fase del programa, on la psicologia clínica i la psicoteràpia humanista van enfocades a la consecució de l'autonomia. Algunes de les claus d'aquesta etapa són: enfortir la personalitat en els seus aspectes positius, aprendre a reconèixer i expressar les emocions, tècniques d'anàlisi del guió de vida, presa de consciència de les decisions preses en el passat, coneixement dels mecanismes de defensa i millorar el mapa relacional.

Per optimitzar el procés terapèutic és molt important la cooperació de la família, per la qual s'estableix un procés amb els pares en dues etapes paral·leles a les del malalt. Amb fases que van des de la psicoeducació a l'anàlisi sistèmic del funcionament familiar.

Descarregar els arxius adjunts:

Necessites ajuda professional?
     Envia'ns la teva consulta