Què són els TCA

Els Trastorns de la Conducta Alimentària ( TCA ) són trastorns psiquiàtrics en què la por a engreixar, l'alteració de la percepció del pes i de la imatge, la dependència de l'opinió dels altres i la dificultat per suportar l'estrès -amb condicionants biològics i temperamentals activats per situacions de l'entorn-, provoquen alteracions greus de la conducta alimentària i de la vida afectiva. Avui dia es reconeixen tres trastorns principals de la conducta alimentària: anorèxia nerviosa, bulímia, trastorn per afartament.

A qui afecta?

Els Trastorns de la Conducta Alimentària estan prenent un paper protagonista entre les malalties psiquiàtriques dels adolescents de la nostra societat. S'estima que un 1% de les adolescents pateix anorèxia nerviosa i el 3% bulímia, mentre que el nombre de nois, sent menor que el de dones va en augment. A aquestes malalties s'afegeix el trastorn per afartaments, un quadre patològic que afecta un 5% de la població i que és el responsable del 40% de l'obesitat al nostre país.

Característiques generals

  • Són trastorns psiquiàtrics greus que poden portar a la mort i que desorganitzen de forma considerable el món vivencial del pacient i el seu entorn.
  • Hi ha factors genètics, biològics i psicològics que predisposen a caure en la malaltia quan apareixen altres factors relacionals i socials.
  • El trastorn de la ingesta o símptoma (el dejuni, els afartaments, els vòmits ...) és secundari a un desordre mental de fons.
  • Els factors que poden desencadenar un TCA són molt diversos, tenint especialment importància factors socials i familiars.
  • Els tractaments més eficaços es basen en un treball en equip interdisciplinari, amb programes específics de llarga durada que aborden tots els aspectes de l'entorn que el trastorn condiciona i actuant de manera especial sobre la família.
  • Com més primerenca és la detecció més gran és l'eficàcia del tractament i més fàcil la recuperació total.

Realitzar autotest

Necessites ajuda professional?
     Envia'ns la teva consulta