Sobrepès i obesitat infantil i juvenil

Sobrepès i obesitat infantil i juvenil

El tractament de l'obesitat ha de prendre en compte la salut general i no només el pes. No n'hi ha prou abordar els aspectes alimentaris i estils de vida. L'aspecte emocional poques vegades tractat en aquest problema, és imprescindible per a la solució del mateix.

Unint l'experiència de l'equip dels "Programes en Moviment" de l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron que porten aplicant des de fa 10 anys i la trajectòria del Centre ABB en el tractament dels trastorns alimentaris, s'ha creat el Programa Nens i Adolescents en Moviment, pioner a Espanya i Europa, que integra:

  1. Aspectes psicoeducatius (alimentació, estils de vida i emocionalitat) a través del programa "Adolescents i Nens en Moviment".
  2. Treball psicoterapèutic per abordar els factors protectors de la persona, com l'autoestima, relacions interpersonals, expressió emocional, imatge corporal, assertivitat.

Aquest programa està dirigit al pacient i el seu entorn familiar i relaciona i contempla entre els seus objectius la reeducació alimentària, la promoció d'una alimentació equilibrada, la normalització de la conducta alimentària, l'evitació de les sobreingestas, la promoció de l'activitat física, l'aprenentatge d'habilitats socials i gestió de les emocions, l'augment de l'autoestima o la normalització de l'Índex de Massa Corporal, entre d'altres.

El Programa Nens i Adolescents en Moviment contempla tres modalitats de tractament: Programa Ambulatori, Hospital de Dia i Programa Preoperatori en pacients amb indicació de baló intragàstric o cirurgia.

Descarregar els arxius adjunts:

Necessites ajuda professional?
     Envia'ns la teva consulta